Basisprogramma Preventie

Om er twee gezonde en actieve levensjaren bij te krijgen, moeten we vol inzetten op preventie. Dat is gezond blijven, ziektes vroegtijdig herkennen en voorkomen, en de gevolgen van ziektes verminderen. Hoe meer onderzoek we doen naar het ontstaan van ziektes, hoe meer overeenkomsten we zien: het begint vaak met een ongezonde leefstijl. Die heeft ongezonde gevolgen, en die monden op hun beurt weer uit in allerlei verschillende ziektes. Maar wat zit er achter een ongezonde leefwijze? Als we dit onderzoeken, en op basis daarvan een persoonsgerichte aanpak voor een gezonde leefstijl ontwikkelen, kunnen we allerlei problemen voorkomen.

Een gezonde basis

TOPFIT creëert met het basisprogramma Preventie nieuwe manieren van samenwerken. Daarmee maken we een gezonde leefstijl voor iedereen in Oost-Nederland toegankelijk. Zowel voor de gewone burger in de wijk als de medewerker van een bedrijf, als iemand die een chronische aandoening heeft. Lichaamsbeweging, stoppen met roken, gezond en vers eten, weinig stress, je thuis voelen in je omgeving en goed slapen; wat maakt het dat dit voor veel mensen moeilijk is? Hoe sporen we een gezonde levensstijl aan en maken we het makkelijker om dit vol te houden?

We hebben hiermee met allerlei complexe zaken te maken:

  • Diepgewortelde gewoontes en gedrag
  • Verschil tussen arm en rijk
  • Achterliggende sociale problemen als schulden, opvoeden, leerachterstand en eenzaamheid
  • Cultuur, gewoonte en status
  • Vertrouwd zijn met de Nederlandse zorg en op tijd om hulp kunnen (durven) vragen
  • Kennis van maatschappelijke hulporganisaties
  • Verschillen tussen wijken en regio’s onderling
 

In het basisprogramma ontwikkelen we een innovatie-ecosysteem waarin ook TOPFIT’s missieprogramma’s (diabetes, nierziekten, hart- en vaatziekten, bewegingsapparaat) een plek krijgen. Ons doel is om een ‘regionale infrastructuur voor gezonde en veerkrachtige burgers’ mogelijk te maken. We doen dat aan de hand van drie pijlers:

  • We zetten een actieleernetwerk op van regionale preventieclusters
  • We voeren onderzoek uit met een focus op citizen science (onderzoek naar methodieken) en sociale innovatie met technologie in zorg en welzijn (innovatie- en implementatieonderzoek)
  • We ontwikkelen een datapositie en -infrastructuur (datastromen die voortkomen uit het zorgpad dat een patiënt doorloopt, nieuwe datastandaarden van burgers, onderzoek naar toepassingen met kunstmatige intelligentie)
 

Dicht bij de burger

Omdat preventie zo’n complex thema is, willen we een brede aanpak waarin alle belangrijke partijen een rol spelen. Samen kijken we naar ongezonde leefstijlen. Denk dan naast de grote universiteiten en beroepsopleidingen, juist aan organisaties in de gemeentes en in de wijken die dicht bij de burgers staan en goed weten wat er speelt. Veel regio’s zetten zich al in voor preventie en hebben een stevige samenwerking ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de Community of Care Gelderland-Midden, Groen Gezond en in Beweging Nijmegen, Vitaal Twente en GroZzerdam Deventer.

In deze speciale fieldlabs (proefomgevingen in de wijk) is men inmiddels aan de slag met vernieuwende oplossingen, zoals digitale spelletjes voor kinderen, voedingsapps, groepsinterventies, aanpassingen in de leefomgeving, sensoren die beweging meten en je aansporen om actiever te worden. Door met deze communities samen te werken, komen we erachter wat bewoners nu echt nodig hebben. Ze zorgen er bovendien voor dat iedereen – van huisarts tot wijkwerker en inwoner – dezelfde taal spreekt en dezelfde doelen heeft.

TOPFIT brengt de preventieclusters op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn samen, zorgt voor de verbinding tussen de fieldlabs, creëert inzicht in waarom een oplossing wel in de ene wijk werkt of bij die ene ziekte, en niet in of bij de andere. De lessen die we leren brengen we over naar andere regio’s en zelfs verder: heel Nederland en Europa. Samen maken we de drempels voor een gezonde leefstijl lager.

Kom in actie

We nodigen alle burger-, zorg- en welzijnsinitiatieven van harte uit om met TOPFIT in contact te komen. We kunnen elkaar vooruithelpen en van elkaar leren. Samen gaan we voor een vitale regio, die wat te brengen heeft aan de rest van de wereld, en werken we aan chronisch gezond zijn en blijven.