Bewegingsstoornissen

Onze lichaamshouding en de manier waarop we bewegen heeft een grote invloed op ons leven. We staan er vaak niet bij stil hoe ingrijpend het is als ons lichaam niet meer werkt zoals we gewend zijn. Toch krijgen we hier, zeker nu we allemaal steeds ouder worden, bijna allemaal mee te maken. Bijvoorbeeld door ziektes als artrose, reuma, Parkinson of hersenbeschadiging na een beroerte. Dan zijn er ook nog erfelijke aandoeningen of beperkingen na een val of ongeluk.

De gevolgen zijn heel groot – op persoonlijk niveau, maar ook voor de samenleving. Je niet kunnen aankleden, koken of boodschappen doen, moeilijk lopen of in een rolstoel belanden; mensen die niet kunnen bewegen zoals ze gewend zijn hebben veel hulp nodig en voelen zich vaak eenzaam omdat ze minder spontaan en sociaal kunnen leven. Daarnaast zijn er de zorgkosten die zwaar wegen. Op dit moment zijn de directe zorgkosten voor alle bewegingsaandoeningen in Nederland 8 miljard per jaar. En als we niets doen, blijven ze stijgen.

Samen sterk

TOPFIT is een programma dat stevig wil ingrijpen om deze problemen op te lossen. We willen dat de behandelingen van deze aandoeningen betaalbaar blijven en dat de patiënten minder last krijgen van hun aandoeningen. Het samenwerkingsverband ICMS* heeft de leiding over de programmalijn Aandoeningen van houding en beweging. ICMS is een krachtenbundeling van meer dan 200 onderzoekers en zorgprofessionals die hun medische, biologische en psychologische kennis met elkaar delen. Samen werken deze mensen aan baanbrekende oplossingen. Bijvoorbeeld met medisch onderzoek, maar ook met gegevensanalyse en technologische ontwikkelingen. TOPFIT-ICMS is de grootste onderzoeksgroep in Nederland op het terrein van aandoeningen van het bewegingsapparaat.

“Wat deze bundeling bijzonder maakt is dat zo veel partijen besloten hebben om onderlinge concurrentie achter zich te laten en samen aan grote doelen te werken.” Dr. Theo Mulder, (ICMS)

Daarnaast gaat de samenwerking tussen experts gericht aan de slag met de zorggebruikers: patiënten of mensen die in een risicogroep vallen. Hierdoor worden behandelingen ontwikkeld die precies op maat gemaakt zijn. Maar er wordt ook aan preventie gewerkt: hoe we (erger worden van) aandoeningen voorkomen. Denk daarbij aan onderzoek naar aanpassingen in huis, in de leefstijl van mensen of in hun zorgplan.

“Bij dit soort aandoeningen is er geen ‘one size fits all’-oplossing mogelijk. Maatwerk maakt behandelingen juist veel effectiever.”

dr. ir. Nico Verdonschot, Universiteit Twente en Radboudumc (ICMS)

Duidelijke doelen

ICMS stelt duidelijke doelen om ziektes te genezen of het leven van mensen met aandoeningen van houding of beweging makkelijker te maken:

  • In 2030 is het aantal dwarslaesiepatiënten dat volledig afhankelijk is van een rolstoel met 80 procent afgenomen.
  • In 2030 is het heel normaal dat mensen thuis met virtual reality en zorg op afstand herstellen en oefeningen doen.
  • In 2025 kunnen we beschadigd kraakbeen bij artrose behandelen met injecties in het zieke gewricht.
  • In 2030 jaar krijgen alle mensen met reuma medicijnen op maat zodat de ziekte binnen 6 maanden gestopt kan worden.

ICMS wil ervoor zorgen dat mensen met bewegingsaandoeningen zo lang mogelijk van het leven kunnen genieten, zelfstandig en zonder pijn.

*ICMS staat voor Interdisciplinary Consortium for Clinical Movement Sciences & Technology. Hierbij zijn de Sint Maartenskliniek, Radboud UMC, Radboud Universiteit, Universiteit Twente en Roessingh Research & Development en Roessingh Revalidatie Centrum aangesloten.

Hans Rietman voorzitter DB ICMS

Contact

Voor meer informatie, vragen of om interesse te tonen om lid te worden
programma, neem dan contact op met prof. dr. Hans Rietman (Voorzitter Dagelijks Bestuur ICMS) of Kim Vereijken (Coördinator ICMS).