Het ontstaan van een hart- en vaataandoening duurt tientallen jaren, terwijl een ernstig probleem, zoals een hartinfarct, hartstilstand of beroerte, in een paar milliseconden kan optreden.

Het is dan ook een grote uitdaging om de ontwikkeling en gevolgen van hart- en vaatziekten te voorkomen. Een belangrijke uitdaging die we graag aangaan, vooral met de snel vergrijzende bevolking en slechte leefstijl in westerse landen.

Minder ziek

Het doel van het missieprogramma Hart- en vaatziekten is het verminderen van de ziektelast. Dit doen we door middel van een publiek-private samenwerking, waarbij ook patiënten met hart- en vaatziekten worden betrokken. We verwachten dat deze strategie leidt tot de ontwikkeling van nieuwe inzichten, nieuwe technologie, innovatieve producten en concepten. Onze algemene doelstellingen zijn:

  1. Zo lang mogelijk gezond blijven
  2. Vroege opsporing van ziekten
  3. Snelle start van de behandeling
  4. Geoptimaliseerde, gepersonaliseerde behandeling

Voorkomen én genezen

Deze aanpak stelt de samenleving in staat een paradigmaverschuiving te maken van een one-size-fits-all behandeling naar gepersonaliseerde therapie, maar ook van een “reactieve” naar een “proactieve” aanpak gericht op primaire en secundaire preventie.

Het programma wordt geleid door onderzoeksgroepen van het Radboudumc, de Radboud Universiteit en Universiteit Twente.

Happy mature people couple exercising for healthy life

Contact

Voor meer informatie, vragen of interesse in deelname aan het programma, neem dan contact op met prof. dr. Dick Thijssen (Radboudumc).