Jongeren zijn onze toekomst, dus het is belangrijk dat zij mentaal gezond zijn én blijven. Helaas heeft één op de vijf jongvolwassenen last van mentale problemen. 

Die ontstaan vaak tijdens impactvolle periodes in hun leven, zoals de overgang van de middelbare school naar een vervolgopleiding, of van studie naar een eerste baan. Een steeds snellere en complexere prestatiemaatschappij, de gevolgen van de COVID-19 pandemie, de digitalisering van school en werk en de klimaatproblematiek spelen daarin een belangrijke rol.

Doelstellingen

Binnen het missieprogramma Stress & Mental Health willen we jongvolwassenen weerbaarder maken tegen stress om ze zo mentaal gezond houden. We houden hierbij specifiek rekening met diversiteit en sociaaleconomische ongelijkheid. 

Wij gaan:

  1. Individuele risicofactoren identificeren die sommige jongeren kwetsbaarder maken voor mentale problemen – denk aan bepaalde persoonlijkheidskenmerken of coping mechanismen.
  2. Omgeving-gerelateerde risicofactoren in kaart brengen, bijvoorbeeld stressvolle situaties op school of op het werk, of onveiligheid in de buurt.
  3. Jongeren op een voor iedereen te begrijpen manier meer inzicht, grip en controle geven in hun omgang met stress en mentale gezondheid. We maken daarbij gebruik van technologie, zoals e-mental health platforms of apps.
  4. Interventies ontwikkelen en advies geven aan scholen, werkgevers en gemeenten, die specifiek gericht zijn op binnen dit programma vastgestelde risicofactoren.
  5. Deze aanpak bij bewezen succes vertalen naar andere risicogroepen over de levensloop heen.


Het programma wordt geleid door onderzoeksgroepen van het Radboudumc en Radboud Universiteit. 

Jonge vrouw aan het werk
Indira Tendolkar

Contact

Voor meer informatie, vragen of interesse in deelname aan het programma,
neem dan contact op met prof. dr. Indira Tendolkar (Radboudumc).