Over ons

TOPFIT is een strategisch open innovatie consortium waarvan de partnerorganisaties in en vanuit Oost-Nederland opereren als gangmakers in het Oost-Nederlandse zorginnovatie ecosysteem en als hub in het Noord-Europese veld van technologische en sociale innovatie. Grondleggers in 2018 waren het Radboudumc, de Radboud Universiteit, de WUR en de UT met steun van de beide Provincies Overijssel en Gelderland en van Oost NL. 

Inmiddels kent het TOPFIT consortium een groeiend aantal leden waarbij ziekenhuizen, hogescholen en beroepsopleidingen zijn toegetreden om de gezamenlijke maatschappelijke en economische missie en strategie te realiseren. Er wordt samengewerkt met regionale preventieclusters zoals Vitaal Twente, Community of care Gelderland Midden, GROZzerdam Deventer waarin burgerinitiatieven, gemeenten, welzijnspartijen en bedrijven participeren.

TOPFIT opereert met bestuurlijke steun van ThinkEast als een van de twee ‘icoon projecten’ onder de strategische vlag Concepts for a Healthy Life  van het landsdeel Oost om strategische impact te realiseren, primair voor burgers en organisaties die in Oost-Nederland actief zijn.

Dit landsdeel heeft als Noord-Europese regio een unieke combinatie van burgerinitiatieven (citizen science), wetenschappelijke kennis en ondernemingsklimaat op het gebied van (medische) technologie, gezondheid en gedrag.

TOPFIT is juridisch geen afzonderlijke rechtspersoon, maar handelt namens de samenwerkende partners.

Bekijk video

Video afspelen

Team

Wij zijn TOPFIT

In een open innovatie community van 150 onderzoekers, gezondheidsprofessionals, bedrijven en burgerinitiatieven is er een lichte organisatiestructuur voor de programmabesturing: Een stuurgroep, een dagelijks bestuur en een programmaraad (trekkers van de  missieprogramma en trekkers en adviseurs uit de ondersteunende stakeholders)

Stuurgroep

Wim van Harten voorzitter

RIJNSTATE

Michiel Kompier

Radboud University

Jan Smit

Radboudumc

Mark van Houdenhoven

SINT MAARTENSKLINIEK​

John van der Vegt

ROC van Twente

Anka Mulder

Saxion University of Applied Sciences

Jan den Boon

MST

Hilde Dijstelbloem

ZGT

Vinod Subramaniam

UNIVERSITY OF TWENTE

Rob Verhofstad​

HAN

Theo Rietkerk

ROC Landstede

Dagelijks bestuur

Remke Burie voorzitter

Universiteit Twente

Simone Croezen

RIJNSTATE HOSPITAL

Hans Vossensteyn

Saxion University of Applies Sciences

Pim Assendelft

Radboudumc

Programmabureau

Hanneke Bodewes

programmamanager

Marc Rinkes

ecosysteem & EU strategie

Bernadette Lohuis

HBO/MBO & grant opportunities

Roeland Segeren

communicatie