Partners

Binnen TOPFIT slaan zorg, onderwijs en professionals de handen ineen. In zorgvuldige afstemming met inwoners en overheid werken we naar innovatieve oplossingen die ons helpen langer gezond te blijven.

Universiteit Twente
Pionier in het verbinden van technologie, wetenschap en engineering met sociale wetenschappen om het verschil te maken in de wereld om ons heen.

Medisch Spectrum Twente (MST)
In het topklinisch ziekenhuis MST zetten 3.500 medewerkers zich in om de gezondheid in de regio Twente in nauwe samenwerking met regionale zorgpartners te bevorderen.

Rijnstate
Het topklinisch ziekenhuis Rijnstate in Arnhem biedt gastvrije en hoogwaardige diagnostiek, behandeling en zorg, continu gevoed door wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)
Topklinisch ziekenhuis ZGT biedt vanuit Almelo en Hengelo brede zorg voor patiënten in Twente. ZGT heeft een bovenregionale functie in oncologie, diabetes en obesitas.

Hogeschool Saxion
Hogeschool Saxion richt zich op de toepassing van technologie en de impact daarvan op mens en maatschappij, en brengt mensen samen uit vele verschillende vakgebieden.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
De HAN University of Applied Sciences biedt onderwijs aan 37.000 studenten, en doet toegepast onderzoek met een focus op de regio, duurzame energie en gezondheid.

Roc van Twente
Het Roc van Twente verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie, met een keuze uit 300 mbo-opleidingen van niveau 1 tot en met 4.

Landstede MBO
Landstede biedt een breed pallet aan mbo-opleidingen en volwassenonderwijs in Overijssel, op alle niveau’s en in zo ongeveer alle denkbare studierichtingen.