TOPFIT heeft een programmatische aanpak met een tijdschaal van meer dan tien jaar. Daarbinnen werkt TOPFIT aan  missiegedreven programma’s die impact hebben op sociale innovatie, innovatie van gezondheidssystemen, economische groei en de verdere versterking van wetenschappelijke excellentie.

Op dit moment werken experts van meer dan 80 bedrijven, 300 onderzoekers en gezondheidswerkers samen binnen missiegedreven programma’s op het gebied van diabetes, hart- en vaatziekten, bewegingsstoornissen en nieraandoeningen. 

De missieprogramma’s zijn onderling verbonden in een Breed Basisprogramma Preventie voor ontwikkeling van de sociale en technologische infrastructuur voor verbetering van gezondheid en zorg in Oost-Nederland.

Diabetes on Return

Diabetes is een ingrijpende ziekte. Ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders hebben het, en dit aantal groeit ieder jaar. Sommige mensen krijgen het door een auto-immuunziekte (diabetes

Lees meer »
Group of senior athletes giving a high five

Hart- en vaatziekten

Het ontstaan van een hart- en vaataandoening duurt tientallen jaren, terwijl een ernstig probleem, zoals een hartinfarct, hartstilstand of beroerte, in een paar milliseconden kan

Lees meer »
Beautiful elderly couple taking a selfie while sitting on the couch

Bewegingsstoornissen

Het missieprogramma Bewegingsstoornissen wordt uitgevoerd door het Interdisciplinair Consortium voor klinische Bewegingswetenschappen & Technologie (ICMS). ICMS richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van

Lees meer »
Beautiful young family on a walk in autumn forest.

Nieraandoeningen

Problemen in de nieren worden soms pas laat opgemerkt. Hoe eerder artsen en patiënten erbij zijn, hoe minder ingrijpend de gevolgen. Daar zetten we dus

Lees meer »