Missieprogramma’s

TOPFIT heeft een programmatische aanpak met een tijdschaal van meer dan tien jaar. Daarbinnen werkt TOPFIT de komende vijf jaar aan  missiegedreven programma’s die impact hebben op sociale innovatie, innovatie van gezondheidssystemen, economische groei en de verdere versterking van wetenschappelijke excellentie. Al in de eerste twee jaar ontstaan nieuwe coalities van gezondheids-, voedsel- en tech-expertises, nieuwe bedrijfsontwikkeling en scale-ups, en uitdagende nieuwe combinaties van wetenschapsvelden.

Op dit moment werken experts van meer dan 80 bedrijven, 150 onderzoekers en gezondheidswerkers aan routekaarten voor vijf missiegedreven programma’s op het gebied van diabetes, hart- en vaatziekten, bewegingsstoornissen en nieraandoeningen. 

Deze missieprogramma’s zijn onderling verbonden in een Breed Basisprogramma Preventie voor ontwikkeling van de sociale en technologische infrastructuur voor verbetering van gezondheid en zorg in Oost-Nederland.

Diabetes on Return

Diabetes is een ingrijpende ziekte. Ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders hebben het, en dit aantal groeit ieder jaar. Sommige mensen krijgen het door een auto-immuunziekte (diabetes

Lees meer »
Group of senior athletes giving a high five

Hart- en vaatziekten

Het ontstaan van een hart- en vaataandoening duurt tientallen jaren, terwijl een ernstig probleem, zoals een hartinfarct, hartstilstand of beroerte, in een paar milliseconden kan optreden. Het

Lees meer »
Beautiful young family on a walk in autumn forest.

Nieraandoeningen

Het missieprogramma Nieraandoeningen heeft tot doel uitstekende, efficiënte- en innovatieve klinische zorg aan patiënten te bieden en toonaangevend te zijn op het gebied van onderzoek

Lees meer »