Strategie

TOPFIT opereert met bestuurlijke steun van ThinkEast Netherlands als een van de twee ‘icoon projecten’ onder de strategische vlag Concepts for a Healthy Life  van het landsdeel Oost om strategische impact te realiseren, primair voor burgers en organisaties die in Oost-Nederland actief zijn, onder de noemer:

VISIE:                  1 stap voor zijn op ziek worden en ziek zijn

MISSIE:               2 extra gezonde levensjaren

STRATEGIE:       3 kennisdomeinen bundelen: zorg, technologie, leefstijl en gedrag

TOPFIT, d.w.z. de organisaties die in het TOPFIT consortium de handen ineen slaan, wil een krachtige bijdrage leveren aan het Nederlandse innovatiesysteem voor zorg en welzijn, om te beginnen in Oost-Nederland. Daarbij werken we met de volgende vier strategische prioriteiten

  • stimulering van programma-ontwikkeling en samenwerking middels gezamenlijke roadmaps
  • support voor de groei van het consortium en het aantrekken van funding voor strategische projecten
  • schaalbare learning communities stimuleren om te leren en innoveren uit een variatie van bottom-up innovatie aanpakken
  • showcases organiseren van resultaten en positionering ervan in strategische investeringsagenda’s van grote stakeholders in Oost-Nederland
 

In de voorliggende periode 2021-2025 worden de resultaten van de strategische prioriteiten concreet zichtbaar in de vorm van ziektebeeld gedreven missieprogramma’s. Dit  resulteert in interventies en service innovaties voor preventie in alle levensfasen.

Deze missieprogramma’s zijn ingebed in een basisprogramma Preventie. Dit programma’s vormen gezamenlijk het organiserend vermogen van TOPFIT en het Open Innovatie platform voor learning communities in een variatie van regionale clustersamenwerkingsverbanden zoals de Community of Care (Arnhem-Nijmegen), Deventer GROZzerdam en TOPFIT Citizenlab i.s.m. Vitaal Twente.

TOPFIT ontwikkelt het regionale innovatie-ecosysteem in samenspel met andere strategische initiatieven in Oost-Nederland, zoals Health Valley, Health Innovation Parc, het Cluster MedTech Twente, het ICMS en One Planet Research Center.