Strategie

TOPFIT is een strategisch samenwerkingsverband op het gebied van onderzoek & innovatie rond preventie in de regio Oost-Nederland. Wij denken onze doelen te behalen door onderzoekers, ontwikkelaars en professionals te verbinden en te ondersteunen. Dat moet leiden tot duurzame samenwerking, concrete resultaten en kennisdeling.

Doel en werkwijze van TOPFIT

Van Stimulering tot Showcasing

TOPFIT wil programma-ontwikkeling tussen de partners stimuleren, door onderzoekers en professionals binnen tech, zorg en gedrag bij elkaar te brengen. TOPFIT levert support bij brede subsidieaanvragen en de vorming van consortia binnen de partners. Sharing best practices en onderzoeksresultaten van partners, professionals en fieldlabs via TOPFIT helpt om kennis en problemen op te halen en de stap te zetten naar toepassingen. Door onze successen te showcasen laten we zien dat Oost-Nederland een kennisbolwerk is dat een rol kan spelen op regionale, nationale en internationale strategische investeringsagenda’s.

Challenges

Om onze maatschappelijke doelen te behalen hanteren we vijf challenges waar onze projecten aan moeten voldoen. Die vormen de rode draad binnen elk missieprogramma.

  1. We betrekken inwoners vanaf het begin bij onderzoek, innovatie en implementatie van resultaten en toepassingen.
  2. We realiseren effectieve en efficiënte oplossingen voor het voorspellen van ziektes in een vroeg stadium.
  3. We zorgen dat zorgoplossingen met behulp van nieuwe technologie op afstand toegepast kunnen worden, bij mensen thuis.
  4. We leiden de professionals van de toekomst op: health-professionals met kennis van technologie en tech-professionals met kennis van de zorg.
  5. We zoeken samen naar verdienmodellen voor preventie en gezondheidsbevordering zodat op termijn aandacht en investeringen verschuiven van ziekte naar gezondheid.

Missieprogramma’s

Onderzoekers, ontwikkelaars en professionals vinden elkaar inhoudelijk in ziektebeeld gedreven missieprogramma’s. Deze programma’s vormen het organiserend vermogen van TOPFIT en werken nauw samen met TOPFIT brede ondersteuning.