2 augustus 2023

Beleef Positieve gezondheid bij ZGT Hengelo

Beleef Positieve gezondheid bij ZGT Hengelo

ZGT locatie Hengelo is sinds kort een bijzondere gang rijker, tussen het Hart Long Centrum (0.19) en het Oncologisch Centrum (0.19). Deze gang is omgetoverd tot een Blue Zone; een wacht- en ontmoetingsruimte waarin patiënten en collega’s de verschillende thema’s van positieve gezondheid kunnen beleven en ervaren. Er wordt inmiddels al volop gebruik van gemaakt.

Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Blue Zones zijn gebieden op de wereld waar mensen op een gezonde manier oud worden, vaak zonder chronische ziekten en mentale aftakeling. Zij leveren belangrijke informatie over wat ons gezond maakt en gezond houdt.

De Blue Zone in Hengelo is zo ingericht dat onze bezoekers de dimensies van positieve gezondheid kunnen beleven en ervaren. Op de fiets kunnen bijvoorbeeld virtuele rondjes rond de wereld gemaakt worden, er is verse koffie, er staat een piano en een belevenistafel waar diverse spellen op gespeeld kunnen worden. Vooral voor kinderen een welkome afleiding als zij in het ziekenhuis zijn.

Meer over het initiatief Positieve Gezondheid van ZGT

Van maandag tot en met donderdag zijn in deze gang gastenbegeleiders aanwezig (in verband met de vakantieperiode zij zijn vanaf september weer aanwezig) om mensen wegwijs te maken en van een kopje koffie te voorzien.