6 november 2023

ExpertiseCentrum voor remote Montoring en Coaching

ExpertiseCentrum voor remote Montoring en Coaching

Het expertiseCentrum voor remote Montoring en Coaching is hét loket waar wetenschap, bedrijfsleven en zorg elkaar vinden om digitale innovatieve persoonsgerichte zorg te kunnen bieden in de dagelijkse omgeving. 

Kijk voor alle informatie over dit initiatief op hun eigen website

Het eCMC is één van de uitkomsten van het langdurige strategische onderzoeksprogramma van Universiteit Twente ‘Personalised eHealth technology (PeHT)’. Het eCMC is een dynamisch ecosysteem en biedt het netwerk, de kennis, diensten en faciliteiten (zoals living labs en kennissessies) om de ontwikkeling en inbedding van eHealthinnovatie effectief en efficiënt te faciliteren, vernieuwen, versnellen en versterken.

Complete oplossingen

Door de krachten van kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijven te bundelen, willen wij het proces van Remote Patient Management (RPM) bevorderen. We willen de ontwikkeling en uitrol van RPM in Nederland en Europa te versnellen en daarmee bijdragen aan een duurzame persoonsgerichte zorg. Daarbij zijn we actief over de hele keten, van innovatieve ideeën en ontwikkeling tot en met de implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk. 

Dat eHealth als concept zijn beloftes nog niet inlost, komt voor een deel doordat kennis te veel verspreid is. Bovendien sluit het aanbod niet aan bij de behoefte. Een ‘los’ product als een sensor – hoe innovatief ook – is te abstract en het implementeren ervan vergt tijd en expertise die binnen de zorg veelal niet beschikbaar is. De sector wil complete eHealth-oplossingen. Het eCMC is er om die oplossingen te helpen leveren en daarmee ook bij te dragen aan de betaalbaarheid van de zorg.  

Faciliteiten 

Het eHealth House is een compleet gesimuleerde leefomgeving binnen het TechMed Centre van Universiteit Twente. Deze living lab is een volledig uitgeruste simulatie van je eigen huis, inclusief een keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer en controlekamer, die kan worden gebruikt voor verschillende onderzoeks- en onderwijsdoeleinden.  

Het eHealth House is een van de voorbeelden van de beschikbare faciliteiten uit het netwerk van het eCMC. Voor partners is het interessant om een innovatie te kunnen testen in een nagebootste thuisomgeving, wat bijdraagt aan praktisch toepasbare oplossingen. 

Persoonsgerichte zorg 

In de visie van het eCMC staat de patiënt/persoon centraal. De technologie die wij samen bedenken, ontwikkelen, testen en aanbieden moet er steeds op gericht zijn de kwaliteit van individuele zorg – en daarmee de kwaliteit van leven ­– te verbeteren. We werken aan oplossingen om mensen in hun eigen omgeving te helpen, zodat ze zo lang mogelijk vitaal kunnen blijven en zichzelf kunnen redden. 

‘Door de persoon thuis in de dagelijkse omgeving te monitoren en dat de combineren met medische en wetenschappelijke kennis, ontwikkelen we nieuwe inzichten. Daarbij onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we mensen optimaal kunnen coachen voor een gezonde leefstijl en zelfmanagement om daarmee achteruitgang van ziekte te voorkomen. Om daadwerkelijk impact te kunnen maken, is het belangrijk dat we dergelijke kennis en innovaties, blijvend kunnen laten landen in de dagelijks zorgpraktijk, waarbij we met het eCMC als brugfunctie dit kunnen versnellen.’