1 augustus 2023

Project Positieve Gezondheid Overijssel

Project Positieve Gezondheid Overijssel

Op weg naar 1,15 miljoen vitale inwoners in
Overijssel

Wie nieuwe schoenen, een zonnebril of fiets nodig heeft, zoekt een winkel op.
Dat soort dingen bedenken we niet zelf, want waarom zou je iets uitvinden
dat al bestaat? Toch gebeurt dat vaak binnen zorg en welzijn: dingen
bedenken die misschien al bestaan, maar bij weinig mensen bekend zijn. En
waar al helemaal geen winkel voor is. Daar gaan we wat aan doen:
succesvolle, lokale initiatieven bijeen brengen en in onze etalage zetten.
Zodat ze breder beschikbaar worden voor mensen in Overijssel; of je nou in
Zwolle woont of in Ommen.

Ga meteen naar: initiatief aanmelden

Met het project Positieve Gezondheid Overijssel (PPGO) gaan we op zoek naar bestaande, lokale initiatieven die mensen gezond houden: succesvolle interventies die leefstijl verbeteren en zo een bezoek aan het ziekenhuis voorkomen. We zorgen voor onderlinge kennisuitwisseling, om het mogelijk te maken dat de beste initiatieven navolging krijgen, zodat nog meer mensen ervan kunnen profiteren. Zodat hulpmiddelen om leefstijl te verbeteren binnen handbereik komen, of je nou in Enschede woont of in Goor.

Onder de vleugels van TOPFIT en Health Valley pakken Hanneke Bodewes, Wil Philipsen en Elke ter Huurne deze handschoen op. “Er zijn veel goede initiatieven in Overijssel, maar we zien dat die vaak klein blijven”, zegt Hanneke Bodewes van TOPFIT. “Of ze blijven bijvoorbeeld hangen in een pilotfase. Het is blijkbaar moeilijk om activiteiten op te schalen en breder te implementeren. Er wordt veel geïnnoveerd, maar de meerderheid van innovaties blijft op de plank liggen.”

Zorg onder druk

Dat is niet alleen zonde van die innovaties, maar ook een gemiste kans voor een breder maatschappelijk probleem. “De zorg wordt onbetaalbaar en we hebben te weinig professionele zorgverleners”, zegt Wil Philipsen van Health Valley. “Daardoor dreigt afkalving van de zorg: minder voorzieningen, minder toegankelijk en groeiende gezondheidsverschillen. Het verbeteren van leefstijl kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Behalve dat mensen zich simpelweg beter en gelukkiger voelen als ze fitter en gezonder zijn, zijn vitale mensen volgens opdrachtgever Provincie Overijssel beter in staat om voor zichzelf en hun omgeving te zorgen. “Nederland bevindt zich in een gezondheidscrisis", vertelt provinciaal adviseur sociale kwaliteit Rosalie Bosman. "Dit uit zich onder andere in het hoge aantal chronisch zieken, een steeds complexer wordende zorgvraag en personeelstekort. Daarom is de transitie nodig van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. In de regionale netwerken waarin de provincie Overijssel samenwerkt, bevinden zich tal van mooie projecten die zich richten op vitaliteit en gezondheid of inzet van (technologische) innovatie in de zorg. Projecten die nu worden uitgerold over 1 wijk, buurt of gemeente, maar die zo succesvol zijn dat het interessant is om ze op veel meer plekken te introduceren. Dat is het doel van dit project.”

Op zoek naar parels

Binnen PPGO gaan we niet het wiel opnieuw uitvinden. We identificeren goede - vaak lokale - voorbeelden van initiatieven die bewezen hebben dat ze werken, die bijdragen aan het voorkomen of verminderen van de zorgbehoefte. Ideeën die om wat voor reden dan ook niet verder komen of slechts op kleine schaal beschikbaar zijn. Hoewel er veel sociale innovaties zijn, kijken we nadrukkelijk ook naar technologische innovatie - technologie is over het algemeen immers goed schaalbaar.

Ga meteen naar: initiatief aanmelden

Het gaat in veel gevallen om initiatieven op het snijvlak van zorg, leefstijl en welzijn. Die zijn te vaak afhankelijk van tijdelijke projectfinanciering en stoppen aan het einde van het project, zelfs bij gebleken impact. Wat zijn nou de succesfactoren? Waarom blijft het klein? Wat kunnen we doen om een geslaagd initiatief op grotere schaal uit te rollen?

Op basis van dit soort vragen gaan we elkaar ontmoeten en ervaringen overdragen. Philipsen: “Wij gaan op zoek naar de lokale parels, in buurten, wijkteams, binnen particuliere initiatieven. Wat is er nodig om die te laten groeien? Hoe kan je zorgen dat meer mensen ervan profiteren? Zoals de buurtconciërge in Deventer: mensen die over de vloer komen bij buurtbewoners en zo een hulpvraag signaleren voordat zorgverleners en mantelzorgers dit kunnen. Waarom bestaat dit alleen in Deventer?” 

Planning

De komende maanden brengen we mooie initiatieven in Overijssel in kaart. We vragen iedereen die een hart heeft voor zorg en welzijn om projecten aan te dragen die navolging verdienen. Als er een mooie lijst opgebouwd is, inventariseren we wat de volgende stappen zijn.

Schiet er een mooi project te binnen dat hierbij past? Meld het dan hier aan.