31 oktober 2023

Overijssel zoekt lokale parels tussen zorg en welzijn

Overijssel zoekt lokale parels tussen zorg en welzijn

Succesvolle initiatieven op het gebied van leefstijl en preventie moeten we niet alleen koesteren en kracht bijzetten, maar ook op nieuwe plekken bekend en beschikbaar maken. Met dat idee is deze zomer het Project Positieve Gezondheid Overijssel (PPGO) gelanceerd. Voor dit project zijn we nu op zoek naar lokale parels in Overijssel, hoe klein en verborgen ze soms ook zijn. 

Dit kan van alles zijn. Een wijkverpleegkundige die een buurtnetwerk inzet als een oudere eenzaam is of niet goed eet. Een wandelprogramma dat mensen met overgewicht in een wijk of dorp in beweging brengt. Een gepersonaliseerde app die stapsgewijs helpt de leefstijl te verbeteren als je diabetes hebt. Elk project dat mensen helpt om gezonder te worden en blijven is welkom. De initiatiefnemers roepen daarom op om dit soort initiatieven en innovaties aan te melden via dit inschrijfformulier.

Provincie Overijssel stapt in

De initiatiefnemers zijn Hanneke Bodewes (TOPFIT), Wil Philipsen (Health Valley) en Elke ter Huurne (Saxion). Volgens hen werken dit soort lokale initiatieven vaak goed omdat ze worden bedacht door mensen die het probleem zelf ervaren. En juist die mensen weten wat er nodig is om het te laten aansluiten bij organisaties en voorzieningen die er al zijn. Dat is heel anders dan grootschalige plannen die van bovenaf worden uitgerold. 

Tegelijkertijd is het voor kleine initiatieven lastig om continuïteit te vinden, bijvoorbeeld in financiering. Of blijven ze beperkt tot hun eigen buurt. “Er zijn veel goede initiatieven in Overijssel, maar we zien dat die vaak tijdelijk zijn en relatief klein blijven”, zegt Hanneke Bodewes.

Het drietal vond een luisterend oor bij de provincie Overijssel, die de meerwaarde van het project inziet en erin investeert. “In de regionale netwerken waarin de provincie Overijssel samenwerkt, bevinden zich tal van mooie projecten die zich richten op vitaliteit en gezondheid of inzet van (technologische) innovatie in de zorg. Projecten die nu worden uitgerold over 1 wijk, buurt of gemeente, maar die zo succesvol zijn dat het interessant is om ze op veel meer plekken te introduceren”, aldus provinciaal adviseur sociale kwaliteit Rosalie Bosman.

Kennis delen

In het Project PPGO staan initiatieven centraal die op het snijvlak liggen van zorg en welzijn. Die zijn te vaak afhankelijk van tijdelijke projectfinanciering en stoppen aan het einde van een periode, zelfs bij gebleken succes. Wat zijn nou de succesfactoren? Waarom blijft het klein? Wat kunnen we doen om een geslaagd initiatief op grotere schaal uit te rollen?

Met dit soort vragen in het achterhoofd wordt kennis gedeeld over de gevonden successen. Wil Philipsen: “Wij gaan op zoek naar de lokale parels, in buurten, wijkteams, binnen particuliere initiatieven. Wat is er nodig om die te laten groeien? Hoe kan je zorgen dat meer mensen ervan profiteren? Zoals de buurtconciërge in Deventer: mensen die over de vloer komen bij buurtbewoners en zo een hulpvraag signaleren voordat zorgverleners en mantelzorgers dit kunnen. Waarom bestaat dit alleen in Deventer?”

Meer lezen over dit project