Over TOPFIT

TOPFIT is een strategisch samenwerkingsverband op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering in de regio Oost-Nederland. Wij willen kennis uitwisselen en samenbrengen over manieren die bijdragen het verbeteren van leefstijl en gezondheid, met als uiteindelijke doelen: inspiratie, opschaling en implementatie.

TOPFIT is juridisch geen afzonderlijke rechtspersoon, maar handelt namens de samenwerkende partners. De organisatiestructuur bestaat uit een kernteam, een stuurgroep en een uitvoerend bureau. De vaste partners vaardigen elk een vertegenwoordiger af voor het kernteam en voor de stuurgroep.

Neem contact op met TOPFIT